BALLING.CZ KALKULÁTOR SLOŽENÍ PIVA

O KALKULÁTORU

Do kalkulátoru se zadávají vždy jen dva známé parametry piva, ostatní se vypočtou automaticky.

Kalkulátor využívá vzorce nahrazující extraktové a alkoholové tabulky.

Výpočty vycházejí z attenuační nauky, kterou profesor Carl Napoleon Balling odvodil v polovině 19. století. Balling uvažoval tyto základní veličiny:

p – původní extrakt (stupňovitost) mladiny

A – obsah alkoholu

n – skutečný extrakt

m – zdánlivý extrakt

Pro kvasný proces zavedl důležité veličiny jako zdánlivá a skutečná attenuace, zdánlivé a skutečné prokvašení, alkoholové faktory a attenuační kvocient. Matematicky vyjádřil látkovou bilanci mladiny při fermentaci a experimentálně ji ověřil. Ze stanovených hodnot alkoholu a skutečného extraktu piva se počítá původní extrakt mladiny (velký Ballingův vzorec):


p = 100 * (2.0665 * A + n) / (1.0665 * A + 100)

Balling po zkouškách a výpočtech odvodil jednotlivé alkoholové faktory a attenuační kvocienty pro původní extrakty mladiny od 1 do 30 % hm.Pro určení hodnot extraktů vypracoval tabulky relativních hustot 17.5 °C / 17.5 °C.

V současném pivovarství se hodnoty extraktů určují z relativních hustot 20 °C / 20 °C.Z tohoto důvodu byly na základě lineární závislosti zdánlivé attenuace na skutečné attenuaci vypočteny nové hodnoty alkoholových faktorů zdánlivé attenuace metodou lineární regrese:a = 0.389541 + 0.002377 * p
O AUTOROVI

Autor kalkulátoru Ing. Vilém Nohel se narodil v roce 1951. Jeho profesní orientaci ovlivnila skutečnost, že v jeho rodišti a bydlišti začala s ukončením školní docházky výstavba nového pivovaru Radegast. Pivovarství studoval na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze v Podskalské ulici a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Po promoci nastoupil do zaměstnání k Severomoravským pivovarům, n. p., Přerov, závod Radegast Nošovice. Absolvoval postupně práce v laboratoři a ve výrobě prošel všemi pozicemi mistrů a vedoucích středisek v pivovaru a na sladovně. Po té byl šest let podsládkem. V rámci podniku přešel do Přerova, kde vykonával funkci výrobního náměstka podnikového ředitele.

V roce 1989 byl zvolen podnikovým ředitelem, po transformaci na akciovou společnost byl jejím generálním ředitelem.
Posledních 27 let byl výrobně-technickým ředitelem skupiny pivovarů Zubr, Litovel a Holba.