1
p
Extrakt původní mladiny

(% hm.)
2
m
Zdánlivý extrakt

(% hm.)
3
a
Alkoholový faktor zdánlivé attenuace

(-)
4a
A % hm.
Alkohol v % hm.

(g/100 g)
4b
A % hm.
Alkohol v % hm.

(g/100 g)
5
A % obj.
Alkohol v % obj.

(ml/100 ml)
6
b
Alkoholový faktor skutečné attenuace

(-)
7
q
Attenuační kvocient

(-)
8
n
Skutečný extrakt

(% hm.)
9
SGn
Relativní hustota skutečného extraktu

(-)
10
SGEtOH
Relativní hustota alkoholu

(-)
11
SGpivo
Relativní hustota piva

(-)
12
PZ
Zdánlivé prokvašení

(%)
13a
PS
Skutečné prokvašení

(%)
13b
PSASBC
Skutečné prokvašení podle ASBC

(%)
14a
energie
Energetická hodnota piva

(kcal/100 ml)
14b
energie
Energetická hodnota piva

(kJ/100 ml)
15
ρ
Hustota piva

(g/cm3)